Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Voor Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hebben wij de brochure Zorgtoerisme gemaakt en het werkcongres Zorgtoerisme georganiseerd.
Dit om de kennis bij ondernemers te vergroten over de groeiende behoefte die er de komende jaren zal ontstaan aan zorg tijdens vakantie en verblijf.

Amsterdam Marketing voert de Toeristische Marketing & Promotie uit van de provincie Noord-Holland.
Een belangrijk doel van deze opdracht is het versterken en verder professionaliseren van de toeristische sector in de provincie. Om dit te bereiken heeft Amsterdam Marketing diverse tools ontwikkeld voor de ondernemer, waaronder verschillende gratis e-learning modules. Bijvoorbeeld duurzaamheid, gastvrijheid, zorgtoerisme en leefstijlen.

Multi Marketeers heeft de content voor de e-learning module zorgtoerisme verzorgd, in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, die het ter beschikking heeft gesteld aan Amsterdam Marketing.

Wat is zorgtoerisme? En hoe moet je er als ondernemer mee omgaan? In deze training wordt aandacht besteed aan deze en meer vragen rondom zorgtoerisme, zoals terminologie, kenmerken van zorgtoerisme, actoren binnen zorgtoerisme, best practices en zorgtoerisme in de praktijk.