Er is meer buiten Amsterdam

Multi Marketeers heeft de content (unieke arrangementen en voordeelacties) verzorgd van de campagne ‘Er is meer buiten Amsterdam’. De campagne is een initiatief van de vervoerders in de stadsregio Amsterdam: Arriva, Connexxion, GVB en NS. Zij werken in deze campagne samen met Amsterdam Marketing.

De campagne bestaat uit onder andere uit een brochure die laat zien dat er om en in Amsterdam ook veel aantrekkelijke bestemmingen zijn. Twintig unieke uittips gecombineerd met leuke kortingen moeten inwoners en bezoekers aansporen om naast de hoofdstad, ook eens kijkje te nemen in andere stadsregiogemeenten. De brochure is bij 600.000 bewoners van de stadsregio huis-aan-huis verspreid.

De vervoerders en Stadsregio Amsterdam werken aan het verbeteren van het openbaar vervoer binnen de stadsregio. Een belangrijk onderdeel hiervan is het openbaar vervoer makkelijker te maken voor reizigers. Dit moet ertoe leiden dat uiteindelijk meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer.

Content voor MICE meets Metropolis
MICE Meets Metropolis versterkt het zakelijk tourisme in de regio Amsterdam en Utrecht. MICE staat voor Meetings (vergaderingen), Incentives (uitstapjes), Conventions (congressen) en Exhibitions (beurzen of tentoonstellingen).
Amsterdam Marketing heeft als doel de promotie van Amsterdam als (inter)nationale Meeting, Incentive, Congres of Expositie (MICE) bestemming in binnen- en buitenland.
Het belang om Amsterdam op de kaart te zetten als interessante Meetings & Conventions bestemming staat voorop. Maar ook het inspelen op de grote behoefte van potentiële klanten aan onafhankelijk advies en begeleiding
bij de selectie van een stad voor het houden van een congres. Een product dat hiervoor is ontwikkeld is het boekje ‘Meetings in Holland’.

De Engelstalige uitgave biedt informatie over circa 300 locaties in de regio Amsterdam-Utrecht. De locaties zijn veelal bijzonder en landelijk
gelegen en werken vaak ook met elkaar samen om een goed meeting- of evenementenconcept neer te zetten. ‘Meetings in Holland’ wordt verspreid
onder meeting planners in Nederland en Europa.

Multi Marketeers heeft de content verzorgd voor Meetings in Holland, zowel de aquisitie werkzaamheden, als het meedenken met de adverteerders over de
inhoud is door ons verzorgd, en in korte tijd was de gids Meetings in Holland een feit.