Bureau IJmond Veelzijdig

Het bureau IJmond Veelzijdig was vanaf 2007 tot 2011 de opdrachtgever van Multi Marketeers voor de toeristische promotie van de regio IJmond.

Multi Marketeers ontwikkelde een meerjarige campagne die was gericht op meetbare toename van het toeristisch bezoek en economische stimulering. Door actief de ondernemers en organisaties met elkaar in contact te brengen en het initiatief te nemen tot de samenstelling van arrangementen en joint promotions, in combinatie met een multimediale communicatie, ontstond er een jaarlijkse toename van bezoekers van buiten de regio, en ook de bewoners van de regio IJmond maakten vaker gebruik van de in de regio aanwezige toeristische voorzieningen, aangeboden door de ondernemers en toeristische organisaties.

Jaarlijks zijn de effecten van deze inspanningen onderzocht door een extern bureau, waardoor er duidelijk aan het licht is gekomen dat er jaar op jaar meetbaar meer bezoek aan de toeristische organisaties en ondernemers in de regio heeft plaatsgevonden. Ook nam de gemiddelde besteding van toeristen in de regio steeds verder toe.

Naast het opzetten van vele partnerships en joint promotions om de regio IJmond te promoten, organiseerde Multi Marketeers ook de jaarlijkse IJmond Dag waarbij de ondernemers aanhaakten met aantrekkelijke acties. Ook was Multi Marketeers verantwoordelijk voor de samenstelling en verspreiding van de jaarlijkse IJmond Voordeelgids, die voordeelbonnen bevatte van bijna alle belangrijke toeristische organisaties en ondernemers. Sommige partijen ontvingen vele honderden ingewisselde bonnen, van mensen uit de IJmond, dagjesmensen uit Noord-Holland en toerristen uit andere provincies. De reden dat deze succesvolle campagne in 2011 is gestopt lag in het feit dat het projectbureau IJmond Veelzijdig per 1 januari 2012 door de Provincie Noord Holland is wegbezuinigd.